Cookies with freshly brewed coffee?
This website uses cookies to provide services at the highest level. By continuing to use the site, you agree to their use. More information can be found in the Privacy Policy.
logo
Privacy policy

1. Administratorem danych osobowych zbieranych na etnocafe.pl jest Etno Cafe S.A, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 235 (53 – 234 Wrocław) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000609877, NIP: 894-307-58-20, REGON: 364093778 (dalej Administrator).

2. W toku korzystania z serwisu etnocafe.pl przetwarzane będą następujące dane osobowe:

a. dane podane przy wypełnianiu formularza kontaktowego, tj. adres mailowy, imię, nazwisko, numer telefonu.

b. dane podane przy zapisie do newslettera, tj, adres e-mail.

3. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w celu:

– świadczenia usług drogą elektroniczną w postaci: wysyłki treści marketingowych (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 

– odpowiedzi na zapytania zadane przy pomocy formularza kontaktowego,

– realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w tym:

a) optymalizacji działalności serwisu etnocafe.pl

b) ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych z funkcjonowaniem serwisu etnocafe.pl oraz usługami świadczonymi za pośrednictwem etnocafe.pl.

c) komunikacji z Użytkownikiem, w tym przesyłania mu próśb o wyrażenie opinii, informacji o promocjach i innych komunikatów – podstawę przetwarzania stanowi zgodą Użytkownika wyrażana przy zapisie do usługi newsletter, zgoda ta może być cofnięta w każdym czasie (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

4. Dane osobowe z serwisu etnocafe.pl nie będą łączone z innymi danymi ani udostępniane innym podmiotom dla ich celów.

5. Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników bezpośrednio przez swoich pracowników lub za pośrednictwem podmiotów przetwarzających, z którymi zawierane są stosowne umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych tj.:

a) Podmiotów świadczących usługi wysyłki treści marketingowych

6. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą do czasu zgłoszenia chęci zmiany/usunięcia danych osobowych przez Użytkownika.

7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z usługi zapisu do newslettera lub przetworzenia zapytania przesłanego przy pomocy formularza kontaktowego.

8. Użytkownik w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych posiada następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W celu realizacji powyższych praw prosimy o kontakt na adres mailowy [email protected] lub pisemny na adres siedziby Administratora. Ze względu na kwestię identyfikacji Użytkownika (adres mailowy) sugerujemy kontakt mailowy. 

10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

News as strong as espresso
Subscribe to the newsletter
Only important things: promos, new coffees and great events - no stress.
We are not writing about the weather
Only tasty and warm news.
I'm taking the news to go
Thanks for subscribing!
There was an error
Enter valid e-mail address
Let's talk about coffee and more.
It is fun here:
fb
instagram
linkedin
youtube
Copyright by Etno Cafe 2021